28.2. - 29.3.2015


Andreas Schulenburg – filt, keramik og tegning


Andreas Schulenburg (født 1975 i Hamburg) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005 og bor og arbejder i København.


Gennemgående for hans værker er et humoristisk hjørne, dog ofte med et ”tvist” af provokation og stillingtagen til tilværelsen.

Andreas Schulenburg har en lang række udstillinger i Danmark og udlandet bag sig, og han er repræsenteret i en række offentlige og private samlinger, heriblandt Statens Kunstfond, ARoS, Ny Carlsberg Fondet m.fl.

 


På udstillingen er der værker fra et nyligt afsluttet samarbejde med det franske luksusbrand Hermès, som Andreas Schulenburg har udført en række vinduesudsmykninger for. Hans objekter og iscenesættelse har turneret verden over og været udstillet i vinduer i Hermès -butikker i Amsterdam, Milano, Vancouver, Toronto, Beverly Hills og afslutningsvis i København.


Derudover vises på udstillingen en række tegninger, som er typiske for hans virke, idet han ofte arbejder med sammenhængende tegninger, der fremstår som bidder af tegneserier. Typisk er det også, at der optræder dyr, der taler med hinanden i en underlig form for indforståethed, som ikke helt giver mening for mennesker.


Andreas Schulenburg

Lampe med fugl. Keramik

Andreas Schulenburg

Udsnit af Fugl med Hermès taske. Filt

2.5. - 31.5.2015


Markan Christensen (1927 - 2014)

Billedhugger, grafiker og maler


Udstillingen, som Hørsholm Kunstforening præsenterer i Fuglsanghus i Hørsholm, viser Markan Christensens værker fra 1960’erne og frem til lige før hans død i maj 2014. 


Der vises malerier, akvareller, linoleumssnit, trærelieffer, aluminiumsrelieffer og bronzearbejder. Og ikke mindst værker af hans foretrukne materiale, som var træ.


Markan Christensen levede med kunsten i en hel menneskealder - som kunstner og lærer, og han har sat sine spor mange steder og ikke mindst i København og Nordsjælland. På mange skoler har Markan Christensen stået for udsmykningen – det være sig med gavludsmykninger eller med relieffer.


Markan Christensen var læreruddannet og som kunstner autodidakt. Læreruddannelsen betød imidlertid, at han havde et pædagogisk grundlag for sin kunstneriske praksis, og netop kunstpædagogikken kom til at spille en stor rolle. I lærergerningen var han en lang årrække faginspektør i formningsfaget i Københavns Skolevæsen 1963-87.


I 1960’erne var han med til at danne Lærernes Kunstforening og siden den landsdækkende Skolernes Kunstforening, der arrangerede vandreudstillinger på skolerne.


Markan Christensen er rigt repræsenteret i det offentlige rum – ikke mindst i Nordsjælland. I Hørsholm ses skulptur ved Hørsholm Hospital, cortenstål, højde 2,75 m og i Birkerød skulptur på Birketorvet, aluminium, højde 4,85 m. 

Markan Christensen

Stableskulptur ved Hørsholm Hospital.

Skulpturen står nu ved Fuglsanghus 

Vue over udstillingen

8.8. – 6.9.2015


Jan Holger Jerichau

Maler, grafiker og billedhugger


Jan Holger Jerichau (født 1937) er uddannet malersvend. Han begyndte med maleri og grafik men gik over til at arbejde med skulpturer. Materialet har været brændt ler, gips, bronze, forskellige former for collage og de senere år træ.


Udstillingen i Fuglsanghus, der viser en lang række af Jan Holger Jerichaus værker, vil også omfatte tegninger af Harald Jerichau (1851-1878).


Jan Holger Jerichau er inspireret af filosofiske tanker og har et humanistisk livssyn med en tro på, at man skal passe på naturen. Ægyptisk og afrikansk kultur har også gjort et stærkt indtryk på ham og været til stor inspiration. Selvom der ikke er tale om nogen bevidst tilslutning til en tradition, står mange af hans værker i et nært forhold til den del af dansk skulptur i det tyvende århundrede, der blev skabt af de spontan-abstrakte kunstnere. Han fortsætter således den linje, der blev markeret af Ejler Bille, Sonja Ferlov og den tidlige Robert Jacobsen. Som hos disse kunstnere er masken, dyreskikkelsen, symbolet og totem’en tilbagevendende motiver. Brugen af - og kærlighed til - collagen er et andet fællestræk.Oldebarn af ægteparret billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816 – 1883) og maleren Elisabeth Jerichau – Baumann (1819 – 1881), og nevø til maleren Jens Adolf Jerichau (1890 – 1916).


Jerichau-slægten omfatter derudover blandt andre også landskabsmaleren Harald Jerichau (1851 – 1878), akvarelmaleren Elisabeth Jerichau (1888 – 1971) og sidst men ikke mindst Jan Holger Jerichaus mor, Johanna Jerichau (1899 – 1983), maler og keramisk illustrator.Jan Holger Jerichau

"Det underste land". Træskulptur

Jan Holger Jerichau

Fra udstillingen i Fuglsanghus

14.11. – 13.12.2015

Jens Uffe Rasmussen

Maler og grafiker


Jens Uffe Rasmussen (født 1948) er uddannet fra Det fynske Kunstakademi 1969-72.

Debuterede i 1972 på Charlottenborgs Forårsudstilling.


Jens Uffe Rasmussen arbejder med naturmotiver som bearbejdes fra akvarelskitser til forenklede og sammensatte oliemalerier, litografier og udsmykninger.


Jens Uffe Rasmussen arbejder fra sit atelier i Rantzausminde ved Svendborg med malerier, udsmykninger og litografier. Arbejdet i atelieret bliver altid udført med afsæt i de akvareller, som han laver på øer og holme, Skarø, Hjortø, Iholm og Græsholmene – alle i øhavet syd for Fyn.


Landskabssansningerne løftes ud af deres forankring i den fysiske virkelighed og skaber en anderledes virkelighed i olie på lærred, milevidt fra traditionelt landskabsmaleri.


Naturen er således kunstnerens altoverskyggende inspirationskilde. Ud over det sydfynske øhav og skoven, er Jens Uffe Rasmussen også inspireret af områderne i Provence, Sydfrankrig. Igennem en årrække har kunstneren også – ud over Provence området – opholdt sig og arbejdet i Paris.


Det er der kommet suiter af litografier ud af sammen med to små bøger – Rue de la Roquette fra efteråret 2010 og i 2013 Marais. Litografierne gengiver mennesker i disse gader i en modernistisk stil, balancerende mellem det naturalistisk hårdt optrukne og det følsomme.


I de seneste ti år har kunstneren bevæget sig ind på mange nye områder, de største nye områder er udsmykninger og farvesætning af bygninger og inventar. Udsmykningerne har bl.a. været udført som glascollage, udført hos Per Steen Hebsgaard og keramiske udsmykninger, udført på Tommerup Keramik.

 


Jens Uffe Rasmussen: Stranden Olie på lærred

Foto: Jens Uffe Rasmussen


Rue de la Roquette 54

Litografi


Hørsholm Kunstforening © 2016 – Formand: formand@hoersholmkunstforening.dk