Persondatapolitik for Hørsholm Kunstforening


Den 25. maj 2018 trådte EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft.

Hørsholm Kunstforening har derfor udarbejdet denne politik for behandling af persondata, som vores medlemmer, udstillere og andre har oplyst os.


Hvilke data registreres?

Hørsholm Kunstforening opbevarer de persondata, som er modtaget i forbindelse med indgåelse af aftale, indmeldelse eller tilmelding samt eventuelt senere ændringer.

Det drejer sig om almindelige persondata som personnavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og i særlige tilfælde bankkontonummer. Desuden registreres dato for indmeldelse, størrelsen af kontingentet samt dato for kontingentindbetalingen.


Hvad bruges persondata til?

De registrerede data anvendes af Hørsholm Kunstforening i forbindelse med information om og indbydelser til arrangementer, indkaldelse til generalforsamlinger og opkrævning af kontingent. Bankkontonummer anvendes til udbetaling af eventuelt tilgodehavende. Til brug for opkrævning af kontingent videregives information om navn, adresse og kontingent til PBS/Nets.

Oplysningerne bliver under ingen omstændigheder videregivet eller solgt til andre.


Hvor længe opbevares data?

De registrerede data opbevares af administrative hensyn så længe medlemskabet er i kraft og i op til fem år efter udmeldelse.


Dataansvarlig

Hørsholm Kunstforening er dataansvarlig for behandlingen af de modtagne persondata og for, at de behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningen kan kontaktes pr. e-mail på formand@hoersholmkunstforening.dk


Retten til data

Udstillere, medlemmer og andre har retten til egne data, herunder at få oplyst, hvilke data der er registreret og at få rettet forkerte oplysninger.

 Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2, 2970 Hørsholm

 

Åbningstider:

Fredag-søndag: 12-17.


Hørsholm Kunstforening © 2016 – Formand: formand@hoersholmkunstforening.dk