Fuglsanghus, som i dag har adresse på Gl. Hovedgade i Hørsholm, har sine rødder mange år tilbage i historien, og er et af de ældste huse, der er bevaret fra den tid, hvor Hørsholm var købstad og bar det tyske navn Hirschholm.


Vi skal helt nøjagtigt tilbage til tiden omkring 1739, hvor Hørsholm får købstadsrettigheder. I 1730 er dronning Sophie Magdalene blevet dronning og har – af gemalen, kong Christian VI - modtaget Hørsholm gods til sit personlige underhold. Sammen opfører de i de efterfølgende år Hørsholm Slot, som blev revet ned 1810-12, men det er en ganske anden historie.

Her vil vi koncentrere os om Fuglsanghus og dets oprindelse. Hørsholm får som sagt købstadsrettigheder i 1739, og i tiden kort efter 1760 skænkede dronning Sophie Magdalene sin slotsgartner, Johan Tobias Pflügger, en grund ud mod den daværende kongevej, hvor han – med økonomisk tilskud fra tidens byggehjælp – opførte et hus.


En tegning er bevaret fra den tid og bærer overskriften: Grund-Ritz af Gärtner Flüggers Huus på Hirschholm.


Tegning mangler.


Udkastet viser en ret stor og rummelig bygning med fire kviste, to mod gaden og to mod gård- eller havesiden. Man skulle imidlertid også dengang spare, og man strøg derfor en kvist på hver side af huset.
Lene Bruunsgaard, august 2011


Kilder:

H.C. Rosted: Slotsgartnerens hus, Udgivet af Grundejer- og Kommunalforeningen i Hørsholm 1967


P. Chr. Nielsen: Slotsgartnerens Hus i Hørsholm, Udgivet af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn 1980

Hørsholm Kunstforening © 2016 – Formand: formand@hoersholmkunstforening.dk